Karlheinz Stockhausen | Signale zur Invasion (trombone on electronic tape)

Octophonie & Signale zur Invasion | Karlheinz Stockhausen

Signale zur Invasion (1992) is performed simultaneously with Octophonie (1991), both pieces are part of Dienstag from Stockhausen’s monumental
Opera Cycle Licht. The trombonist plays and walks a parcours amongst the audience whilst the video-artist divides it into equal protanganists. Continue Reading →

HYOID & ATON’&ARMIDE | Wanneer ze sterven, zingen de mensen

Quando Stanno Morendo | Luigi Nono

De muziek is vaak verstild, zelfs fragiel. Op andere momenten creëert Nono door elektronische manipulatie van de instrumenten een mysterieus, soms verontrustend klankgeweld dat via een hele reeks luidsprekers de luisteraars sonisch inkapselt.

Continue Reading →

(…nada.)

(…nada.)

De Gentse componist Daan Janssens schreef een nieuw werk dat speciaal geconcipieerd werd om een geheel te vormen met Quando Stanno Morendo. (…nada.) is het derde deel uit Jannsens’ cyclus (Paysages – études). De uitvoering is in handen van het Belgische ensemble Aton’&Armide (Benjamin Glorieux and Sara Picavet) en Centre Henri Pousseur.
Continue Reading →